ASR Systémy a funkce

26.01.2013 09:15

ASR je protiprokluzový systém zajištující přenos hnací síly od motoru na povrch vozovky.

Protiprokluzový systém ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) zabraňuje protáčení poháněných kol snížením výkonu motoru. V případě, že se poháněná kola začnou protáčet, systém ASR sníží točivý moment motoru na hodnotu, kterou jsou kola za daných adhezních podmínek schopna přenést na vozovku, aniž by se protáčela.

 

 

 

Princip:

 

ASR pracuje v součinnosti se systémem EDS a řídící jednotkou motoru. Narozdíl od EDS (elektronické uzávěrky diferenciálu) může ASR pracovat při každé rychlosti vozidla. Systém ASR tak zvyšuje bezpečnost a stabilitu jízdy na kluzkém povrchu, zároveň zabezpečuje plynulé zrychlení bez prokluzujících kol. Při jízdě v zatáčce působí systém regulace prokluzu proti nedotáčivosti vozidla a zvyšuje jízdní stabilitu.

 

Snímače otáček kol, které jsou společné s ABS, neustále sledují otáčky kol hnané nápravy. Řídicí jednotka, která je také společná s ABS, porovnává tyto údaje s otáčkami kol nepoháněné nápravy. Pokud na základě signálů ze snímačů otáček řídící jednotka vyhodnotí, že dochází k prokluzu hnacích kol (kola), je řídicí jednotkou vydán pokyn, aby toto kolo bylo přibrzděno. V případě vyšší rychlosti je řídicí jednotkou motoru vydán příkaz ke snížení točivého momentu motoru vynuceným ubráním plynu. Následkem tohoto zásahu se kola přestanou protáčet.

 

Je-li systém ASR při jízdě aktivní bliká kontrolka na přístrojové desce. Řidič může následně přizpůsobit styl své jízdy, zároveň je varován, že se nachází na vozovce s horší adhezí. ASR lze vypnout např. při jízdě se sněhovými řetězy, kdy je prokluz nevyhnutelný. Automobil vybavený ASR zároveň obsahuje elektronickou uzávěrku diferenciálu EDS, která působí do rychlosti 40 km/hod.

 

Kdy funguje ASR?

Poháněná přední náprava, rozdíl otáček mezi předními koly:
- do cca. 40 km/h provádí regulaci systém EDS pomocí cílených zásahů při brzdění, při vyšších rychlostech pak redukuje systém ASR točivý moment motoru.

Poháněná přední náprava, rozdíl otáček mezi koly přední a zadní nápravy:
- v celém rozsahu rychlostí vyrovnává otáčky výlučně systém ASR.Poháněná přední náprava, rozdílem otáček mezi předními koly i mezi koly přední a zadní nápravy:
- do rychlosti cca. 40 km/h jsou aktivní oba systémy EDS i ASR, při vyšších rychlostech pracuje již pouze ASR.

 

 

Historie:

Systém ASR se v automobilech poprvé objevil v roce 1986. Existuje celá řada příbuzných systémů na podobných principech. Různé automobilky však používají různá označení: ASR, ASC, DTC, ETC, ETS, TCS a TC.

 

Zpět