Služby


Vystavování dokladů
  • Zajistíme vystavevní "Dokladu pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci II část", doklad je vystaven cca. do dvou pracovních dní
  • Zajistíme vystavení tvz. "Technického protokolu", doklad je potřebný u dovozových vozidlel (nebo vozidel před chválením techické způsobilosti), která nemají ZTP,nebo nejdou  ztotožnit, nebo chybějí některé údaje, které se uvádějí v technickém průkaze