Brzdné dráhy

12.01.2013 08:42

Brzdná dráha je vzdálenost, na které se vozidlo jedoucí nějakou počáteční rychlostí úplně zastaví. Tento základní parametr bezpečnosti je závislý na rychlosti řidičovy reakce, kvalitě brzd a přilnavosti pneumatik.

Dráha potřebná pro zastavení je tvořena ze dvou částí – reakční dráha a vlastní brzdná dráha. Reakční dráha je dráha, kterou řidič ujede od okamžiku, kdy rozpozná kritickou situaci, zpracuje ji a začne brzdit. To trvá asi jednu sekundu, v závislosti na rychlosti řidičovy reakce. V tomto čase se však vozidlo dále pohybuje s nezměněnou rychlostí. Např. při 50 km/h je reakční dráha 14 m dlouhá. Teprve potom jsou zapojeny brzdy. Brzdná dráha závisí na počáteční rychlosti a mnoha dalších faktorech.

Rychlost vozu

Reakční dráha

Brzdná dráha

Dráha zastavení

suchá silnice

50 km/h

14 m

14 m

28 m

60 km/h

17 m

20 m

37 m

80 km/h

22 m

35 m

57 m

mokrá silnice

50 km/h

14 m

19 m

33 m

60 km/h

17 m

28 m

45 m

80 km/h

22 m

49 m

71 m

náledí

50 km/h

14 m

64 m

78 m

60 km/h

17 m

93 m

110 m

80 km/h

22 m

165 m

187 m

 

Brzdění má zhruba následující průběh. Od zpozorování překážky do okamžiku vzniku brzdné síly na kole uplyne čas „tr“. To je reakční čas řidiče a čas, ve kterém řidič přesune nohu na brzdový pedál. Další časový úsek označme „tp“, je to čas tzv. prodlevy brzd. V tomto čase se vymezí a překoná vůle v kloubech a ložiskách, brzdové obložení dosedne na třecí plochy brzd. Až potud jede při zanedbání jízdních odporů automobil nesníženou rychlostí. Další úsek se nazývá doba náběhu brzdy, což je čas, ve kterém účinek brzd dosáhne svého maxima, označení „tn“. V dalším časovém úseku „tu“, tj. během doby plného brzdění, předpokládáme konstantní zpomalení až do úplného zastavení.  Průběh velikosti brzdné síly je znázorněn na následujícím grafu.

Vlastní brzdná dráha, potažmo tedy doba plného brzdění a náběhu brzdy, je ovlivněna přilnavostí pneumatik – adhezí.

Závislost typu povrchu a délky brzdné dráhy:

Povrch

Koeficient nárůstu brzdné dráhy
Suchý beton 1
Suchý asfalt 1,3
Suchá dlažba 1,4
Mokrý beton 1,5
Mokrý asfalt 1,8
Mokrá dlažba 2,6
Sníh 3,3
Náledí při -20°C 5,6
Náledí při -10°C 7,6
Náledí při 0°C 10,3


Bezpečná vzdálenost vozidel
Dodržujete bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem. Bezpečný odstup roste se zvyšující se rychlostí a je roven minimálně vzdálenosti, kterou ujedete za 2 sekundy. 2 sekundy je přibližná doba, za kterou začne Vaše vozidlo efektivně brzdit.

Co jste nevěděli?

Jaká je brzdná dráha tramvaje a autobusu MHD?
Pražský dopravní podnik provedl zkušební experiment, při němž tramvaj a autobus oba jedoucí rychlostí 40 km/hod měli zastavit. Délka brzdné dráhy u tramvaje byla 26 metrů, autobus stihl zastavit na 12-ti metrech. Pro srovnání Audi TT zastaví na necelých 6 metrech.

Zpět