Evidenční kontrola bez příslušných dokladů k vozidlu a nepojízdná vozidla

19.03.2015 08:24
  1. Evidenční kontrola bez příslušných dokladů k vozidlu a nepojízdná vozidla

Evidenční kontrola se může provést i na nepojízdném, popř. částečně rozebraném vozidle, na kterém jsou jasně zřetelné identifikátory vozidla (VIN a typ motoru). U částečně rozebraného vozidla musí být prokazatelné, že doklady předkládané k tomuto vozidlu se dají s tímto vozidlem ztotožnit. Na evidenční kontrole musí být fyzicky k dispozici všechny komponenty částečně rozebraného či nepojízdného vozidla, které se kontrolují při evidenční kontrole celého vozidla. U těchto vozidel lze, evidenční kontrolu provést i tehdy, jsou-li přepravována na jiném vozidle, např. podvalníku nebo vozidlech odtahové služba apod.

Důvod nepředložení ORV může být pouze odcizení nebo ztráta. Nemůže-li žadatel vyloučit odcizení, obrátí se na Policii ČR, která mu vystaví protokol o odcizení ORV (týká se i domnělé a nepotvrzené ztráty). Pokud si je žadatel vědom ztráty ORV a může vyloučit odcizení, obrátí se na obecní úřad obce s rozšířenou působností, na registr vozidel s tím, že jednoznačně uvede způsob ztráty vylučující možnost odcizení.

Zpět