Evidenční kontroly

10.01.2013 15:49

Evidenční kontroly silničních vozidel

Před přihlášením do evidence dopravního úřadu a jiných změnách v dokladech k vozidlu je nutné doložit protokol o Evidenční kontrole vozidla.

Evidenční kontrola vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji na vozidle.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly

  • Technický průkaz vozidla (NE kopie!!!)
  • ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
Zpět