Geometrie zavěšení

20.01.2013 08:52

Geometrie zavěšení kol popisuje závislosti postavení kola vůči vozovce.

Geometrie zavěšení kol vlastně popisuje postavení kola vůči vozovce. Z průběhu některých kinematických charakteristik lze pak usuzovat na jízdní charakter vozidla. Geometrii zavěšení kol definuje norma ČSN 30 0034. Hlavní parametry geometrie automobilu jsou: γ – úhel odklonu kola, σ – příklon rejdové osy, τ – záklon rejdové osy, δ0 – úhel sbíhavosti, r0 – poloměr rejdu a nk – závlek.

ukázka měření základní geometrie kol

Zpět