Informace pro majitele přípojných vozidel kategorie O1 a O2

22.08.2014 08:41

Chtěli by jsme naše zákazníky upozornit, na znění §11 vyhl. 341/2002 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 56/2001 Sb.

 

Jelikož se v poslední době ve vzýšené míře objevují přívěsné vozíky:

kat. O1 tj. přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje  do 750 kg  

kat. O2 tj. přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje  do 750 kg, ale nepřevyšuje 3500 kg.

které mají poškozené nebo neodpovídající označení nejvyšší povolené rychlosti, dáváme vám k nahlédnutí znění zákona,  pro vaší lepší orientaci v 

ve výše uvedené problematice., a již navštívili naši STK  z řádně označeným přípojným vozidlem.

 

  

§ 11 vyhl. 341/2002 Sb.

 

Označení některých údajů na vozidle

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

 

(1) Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT,

S a jednonápravové traktory s přívěsy musí mít na zádi karoserie,

a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině

vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost zaokrouhlenou

a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 35 km.h-1 na

nejbližší nižší celé číslo,

b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné

pěti.

 

(2) Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh

bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru

200 mm; písmena v kruhu musí mít výšku "k" 35 mm, "m" 24 mm,

číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm.

Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí

být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se

vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN 01 8020

a ČSN EN 12899-1 (červená a bílá), písmena a číslice jsou

nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel,

u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán.

 

(3) Není-li možno u přípojných vozidel kategorií O1 a O2,

vozidel kategorie S a jednonápravových traktorů s přívěsem umístit

značku o průměru 200 mm, je přípustné použít značky o vnějším

průměru 150 mm; potom písmena v kruhu musí mít výšku "k" 20 mm,

"m" 14 mm, číslice musí mít 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen

3,5 mm a číslic 12 mm.

 

(4) Vozidla (s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných

vozidel a dvoukolových vozidel s postranním vozíkem, vozidel

kategorií O1, O2, OT1 a T) musí mít na vhodném místě vozidla

vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.

 

(5) Nápisy se vyznačují na vnějším povrchu karoserie vozidla

s minimálními rozměry písmen a číslic s výškou 24 mm a tloušťkou

6 mm; barva nápisu je bílá. Není-li nápis dostatečně kontrastní

zvýrazní se jeho kontury.

 

(6) U vozidel se vznětovým motorem kategorií M, N a T musí

být na štítku hodnota korigovaného součinitele absorpce.

 

(7) Informativní štítky umístěné na vozidle schváleném jako

typ, které jsou nezbytné pro obsluhu vozidla a cestující, pokud

nejsou v provedení piktogramovém, musí být v českém jazyce.

 

Zpět