Technické kontroly přestaveb silničních vozidel

08.01.2013 15:50

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně přestavby na pohon plynem LPG, mimo hromadné schválení)

Přestavbou vozidla, které je již provozováno se dle §17, vyhl. 301/2001, zákona č. 56/2001 Sb.(226/2006 Sb.) rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

  • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, řízení vozidla nebo systému brzd
  • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
  • typu motoru
  • druhu karosérie nebo nástavby

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

  • Technický průkaz vozidla (Originál )
  • ORV - osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • Rozhodnutí o povolení přestavby jednotlivého vozidla vystavené obecním úřadem obce s rozšířenou působnosti
  • Všechny další podklady určené Obecním úřadem Obce s rozšířenou působností k přestavbě vozidla

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na příslušném úřadě.

Zpět