Technické kontroly staveb vozidel

02.01.2013 15:54

Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle §29, zák. 56/2001Sb.(226/2006 Sb.) výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického systému, na něž byla vydány rozhodnutí o schválení typu.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole stavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení stavěného vozidla na příslušném úřadě.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly

  • Rozhodnutí o povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené obecním úřadem obce s rozšířenou působnosti
  • Všechny další podklady určené Obecním úřadem Obce s rozšířenou působností ke stavbě vozidla
Zpět