Info pro motoristy

Diagonální pneumatika

25.01.2013 18:56
Diagonální pneumatika   Diagonální pneumatika má kordové vrstvy, tvořící kostru pneumatiky, položené šikmo od jednoho patkového lana k druhému ve střídavém směru. Každá diagonální pneumatika se skládá z několika kordových vrstevsložených z proužků textilu. Počet vrstev tzv....

Radiální pneumatika

23.01.2013 08:55
Radiální pneumatika   Konstrukce radiální pneumatiky je taková, že kordová vlákna tvořící kostru pneumatiky jsou položena kolmo k patkám. Každá pneumatika se skládá z několika kordových vrstev složených z proužků textilu. Počet vrstev tzv. kordové tkaniny záleží na rozměru...

Dezén pneumatiky druhy a konstrukce

23.01.2013 08:51
Dezén pneumatiky   Dezén pneumatiky je odborné pojmenování pro vzorek pneumatiky. Podle tvaru dezénu lze poznat, zda se jedná o letní nebo zimní pneumatiku a jak má být pneumatika umístěna na vozidle. Konstrukce každé pneumatiky se mimo jiné skládá z tzv. běhounu. Právě běhoun...

Geometrie zavěšení

20.01.2013 08:52
Geometrie zavěšení   Geometrie zavěšení kol popisuje závislosti postavení kola vůči vozovce. Geometrie zavěšení kol vlastně popisuje postavení kola vůči vozovce. Z průběhu některých kinematických charakteristik lze pak usuzovat na jízdní charakter vozidla. Geometrii zavěšení kol...

Aquaplaning jeho následky a souvislost s technickým stavem

16.01.2013 08:49
Aquaplaning   Aquaplaning je pojem označující ztrátu kontaktu mezi pneumatikou a vozovkou. Při aquaplaningu se stává vozidlo neovladatelným a chová se jako na ledě. K jevu zvanému aquaplaning dochází při vysokých rychlostech na mokré vozovce. Pneumatika nestačí odvádět pomocí...

Zavěšení kol konstrukce a jeho druhy

15.01.2013 08:47
Zavěšení kol   Pod pojmem „zavěšení kol“ rozumíme způsob připojení kol k rámu nebo karoserii vozidla. Hlavní funkcí zavěšení je umožnit kolu relativní pohyb vzhledem ke karoserii nebo rámu. Zavěšením kol rozumíme způsob připojení kol ke karoserii či rámu vozidla. Často používaný...

Brzdné dráhy

12.01.2013 08:42
Brzdná dráha   Brzdná dráha je vzdálenost, na které se vozidlo jedoucí nějakou počáteční rychlostí úplně zastaví. Tento základní parametr bezpečnosti je závislý na rychlosti řidičovy reakce, kvalitě brzd a přilnavosti pneumatik. Dráha potřebná pro zastavení je tvořena ze dvou částí –...

ABS Systémy a funkce

11.01.2013 08:44
ABS (Anti-lock Braking System)   Protiblokovací systém ABS je jedním ze základních prvků aktivní bezpečnosti vozidla. Svojí funkcí má zabránit zablokování kola při brzdění, a tím i ztrátě adheze mezi kolem a vozovkou. Díky systému ABS je vozidlo ovladatelné i při prudkém...

Evidenční kontroly

10.01.2013 15:49
Evidenční kontroly silničních vozidel Před přihlášením do evidence dopravního úřadu a jiných změnách v dokladech k vozidlu je nutné doložit protokol o Evidenční kontrole vozidla. Evidenční kontrola vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního...

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí

09.01.2013 15:56
Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb.(226/2006Sb.) schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce...

Info pro motoristy

Světla pro denní svícení

02.01.2013 15:39
Světla pro denní svícení Stovky řidičů riskují v souvislosti se světly pro denní svícení pokutu! Ujistěte se, že to není i váš případ! Každý den v Praze provedou policisté stovky silničních kontrol. Stále častěji se při těchto kontrolách setkávají s řidiči, kteří mají na svých vozidlech...